Wakacje z tenisem

Zapraszamy na zajęcia tenisowe w czasie wakacji w pięciu terminach: 03.-07.07, 10-14.-07.,31.07-04.08, 07-11.08, 28-31.08,

Zajęcia tenisowe odbywają się od poniedziałku do piatku od 9.00-14.00. Istnieje możliwość dłuższej opieki nad dziećmi do uzgodnienia w recepcji klubu.

Dzieci pozostają na naszym obiekcie przez cały czas trwania zajęć bez względu na warunku atmosferyczne. Opiekę nad tenisistami sprawują doświadzczeni trenerzy współpracujący z nasym klubem. Najważniejszym elementem podczas całego tygodnia  zajęć jest tenis i gry tenisowe, w sumie dzieci trenują  15 godzin tygodniowo tenisa.

W czasie przerwy na posiłek oferujemy dzieciom drożdżówkę oraz napoje ( soki i woda). Odpłatność za zajęcia wynosi 300zł./tygodniowo, dla dzieci uczęszczających do naszego klubu 50zł. rabatu.

Zapisy na zajęcia wakacyjne można zrobić telefonicznie 17 8572699 lub mailowo rktabc@wp.pl. Po uzgodnieniu terminu zajęć proszę o wpłatę 50zł. zaliczki w kasie klubu lub przelewem : Rzeszowski Klub Tenisowy ABC 93 9163 0009 2001 0002 9708 0001.Zajęcia odbywają się przy minimalnej grupie 8 dzieci, w razie nie utworzenia zajęć zaliczka zostanie zwrócona.

Zapraszamy